Η νέα σπαζοκεφαλιά του ίντερνετ. Πόσο κάνει 8+11;

by Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Όλο το Ίντερνετ προσπαθεί να λύσει τον μαθηματικό γρίφο, η φωτογραφία έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 30.000 κοινοποιήσεις και σχεδόν 1 εκατομμύριο σχόλια. Πόσο κάνει τελικά 8+11;

Πόσο κάνει τελικά 8+11;

Όπως σημειώνει ο Independent, το προφανές είναι ότι οι προσθέσεις δεν είναι σωστές. Άρα εξετάζουμε πως προκύπτουν τα αποτελέσματα, ώστε να οδηγηθούμε και στη λύση του 8+11.

Οι δύο λύσεις

Υπάρχουν λοιπόν δύο λύσεις.

Μέθοδος 1η

Η μία μέθοδος είναι να προσθέσουμε το πραγματικό αποτέλεσμα της πρόσθεσης στο αποτέλεσμα που προηγείται. Άρα:

1+4=5 2+5(+5)=12 3+6(+12)=21 και

8+11+21= 40

Μέθοδος 2

Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει και πολλαπλασιασμό. Έτσι, προσθέτουμε τον δεύτερο αριθμό με τον επόμενο από εκείνο του προηγούμενου πολλαπλασιασμού.

1+(4×1)=5 2+(5×2)=12 3+(6×3)=21 και εάν υποθέσουμε ότι λείπουν κάποια ενδιάμεσα στάδια, συμπεραίνουμε ότι

8+(11×8)= 3+88= 96

Η σωστή απάντηση

Ποιά είναι όμως η σωστή απάντηση. Το μοτίβο προϋποθέτει ότι υπάρχει μια διαφορά 3 μονάδων μεταξύ των αριθμών που προσθέτουμε και και αυξάνονται ανά ένα σε κάθε πρόσθεση. Εκτός από όταν η σειρά πηγαίνει από το 3+6 στο 8=11. Σύμφωνα με τον Independent, το πιο πιθανό είναι ότι λείπουν κάποια ενδιάμεσα στάδια και στην προκειμένη περίπτωση η απάντηση είναι το 96.

1+4=5 5+2+5=12 12+3+6=21 21+4+7=32 32+5+8=45 45+6+9=60 60+7+10=77 77+8+11= 96